Ekopaliva pro vás
Skupina BIOMAC:
CZ EN DE

Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus - ručí za jejich kvalitu.

 

Dva roky starý certifikační systém již dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od roku 2013 Klastr Česká peleta.

ENplus certifikace chrání zákazníky, výrobce kotlů a kamen i dodavatele paliv. Radovat se může většina českých odběratelů pelet. Už nyní se dvě třetiny veškeré české produkce vyrábí pod kvalitou ENplus. O certifikaci je zájem, protože chrání všechny zúčastněné strany – výrobce i obchodníky s peletami, producenty peletových kotlů a kamen i koncové zákazníky.

Od začátku roku 2013 certifikaci ENplus uděluje Klastr Česká peleta, který se stal českým reprezentantem peletového odvětví v Evropském peletovém koncilu (EPC), který certifikační systém spravuje. Klastr spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění zkoušky sloužící pro ENplus certifikaci vykonávat. V České republice je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Klastr Česká peleta poskytne zájemcům o certifikaci ENplus veškeré informace o povinnostech, které musí žadatelé splnit. Žadatelem může být výrobce pelet, nebo prodejce volně ložených pelet. Prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají.

Odkorněná pilina bez nečistot – jediná možnost pro výrobu kvalitních dřevěných pelet. Zatímco dosavadní národní certifikáty sledovaly pouze kvalitu výroby. ENplus zaručuje také kvalitní dodávku koncovému zákazníkovi – kontrole tedy podléhá nejen výroba, ale i přeprava pelet. Bezpečnost toho, že zákazník dostane za své peníze opravdu kvalitní palivo, je zatím nejvyšší, jaká kdy byla. A co se tedy můžeme od certifikovaných pelet slibovat? Především splňují požadavky jednotné normy EN 14961-2 pro dřevěné pelety, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, ENplus společně s evropským standardem zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším důležitým kritériem, ve standardu dobrovolným, ale v ENplus povinným, je teplota tání popela. Je důležité, aby byla co nejvyšší, jinak by popel při spalování pelet mohl struskovat a napékat se na hořáky.

Dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva.

Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná především v kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto dřevěné pelety mohou obsahovat pouze 0,7 % popela a mohou být vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry.

Třída A2 se nejčastěji používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká více popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.

Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Jednotlivá ENplus kritéria a jejich maximální hodnoty pro různé třídy najdete v následující tabulce.

 

Kvalitu garantují audity a pravidelné odběry vzorků

Pod razítkem ENplus se pelety kvalitně vyrábí, ale i přepravují.Dřevěné pelety komfortně nafouká cisterna, která musí mít taktéž potřebnou certifikaci ENplus a to až do zákazníkova skladu. Výrobci, kteří chtějí získat certifikaci ENplus, musí uzavřít smlouvu s nezávislou certifikační organizací, která bude dohlížet na celý výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou potom během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Každá dodávka volně ložených pelet cisternou nebo každý 15kg sáček má svoje identifikační číslo výrobce, který je v systému ENplus certifikován.

Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok na základě auditu, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Výrobci i dodavatelé si mohou vybrat kteroukoli akreditovanou společnost z webové stránky ENplus, aby audit a testy pelet provedla. Pro nové auditory se organizují kurzy, aby byla po celé Evropě zajištěna stejná kvalita auditů. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Tato kontrola se týká i dopravců volně ložených pelet cisternou.

Zákazník má tedy díky ENplus zaručeno, kdy byla dodána jaká peleta a že vyhovovala přísným normám. Výrobce kotlů má zase jistotu, že pokud došlo k neoprávněné reklamaci vinou použití nekvalitního paliva, odpovědnost spadá na uživatele, který nákupem nekvalitních pelet šetřil na nesprávném místě. A výrobce pelet má jistotu, že může případným kontrolorům vždy zpětně předložit vzorek aktuální výroby za zjišťované období.

Skupina BIOMAC:
Biomac industry logo Biomac energy logo
© 2013 - 2018 Biomac
Tvorba stránek Winternet